Breaking News

Poznaj prawdziwą wartość swojej nieruchomości

  • Pucus
  • 19 sierpnia 2019
  • Możliwość komentowania Poznaj prawdziwą wartość swojej nieruchomości została wyłączona

Spośród wszystkich inwestycji najpewniej sprawdzi się wyszukiwanie lokali mieszkalnych i domów. Niezwykle istotne jest upewnienie się, czy budynek znajduje się w należytym stanie technicznym i konstrukcyjnym. Dzięki właściwym krokom da się nawet zmienić wartość dobrze utrzymanego domu na atrakcyjnej działce, o co musi zadbać jej posiadacz lub administrator.

Ekspertyza techniczna budynku

W przypadku najmniejszych wątpliwości, należy sięgnąć po narzędzie ekspertyzy budowlanej. Jej wykonanie trzeba powierzyć ekspertowi z uprawnieniami rzeczoznawcy, który własnym nazwiskiem będzie uwiarygadniał jej konkluzję. Ekspertyza techniczna budynku są poważnymi dokumentami, których nie możesz ignorować. W przypadku gdy ekspertyza orzeka, że konstrukcja posiada niedoróbki, niezwłocznie powinniśmy przystąpić do napraw lub zmian.

Bywa bowiem, że zdarzają się różne wypadki. Niewdrożone ekspertyzy budowlane, które nakazują usunięcie wad bywają przesłanką niewypłacenia świadczenia z polisy przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj autor ekspertyzy sam wskazuje, w jakim okresie powinniśmy wykonać prace i w jaki sposób powinno być to zrobione. Nie jest to widzimsię eksperta, a ich lekceważenie znacznie zmniejsza poziom ochrony w nieruchomości.

Zadbaj o remonty i zieleń przydomową

Większość nieruchomości posiada swój fundusz remontowy, na którym gromadzone są środki na poczet przyszłych remontów. Najlepiej będzie trzymać rękę na pulsie i upominać się o kontrolę techniczną budynku i regularne renowacje. Dla utrwalenia wartości lokalu konieczne jest regularne odnawianie ścian. Konieczne bywa też ocieplenie elewacji nieruchomości.

Poza tym, remont można co jakiś czas przeprowadzić też w środku, gdyż klatki schodowe zaliczają się do przestrzeni wspólnych. Niezwykle istotną kwestią pozostaje staranie o zieleń, jaka znajduje się przed nieruchomością. Rolą gospodarza jest, aby opiekować się regularnie obszarem zieleni i w razie potrzeby zastępować ją nowymi roślinami.